חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
טופס עדכון נפשות בשפה העברית
2.
טופס שינוי מחזיקים במד מים
3.
טופס בקשה להנחה בגין נזילה ברשת הפרטית
4.
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת
5.
טופס הוראת קבע
6.
טופס בקשה לקבלת היתר הזרמת שפכים חריגים
7.
בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים
8.
טופס בקשה להפרדת מדידה
9.
טופס החזר זכות
10.
בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס ינואר 2018
11.
בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס 2018
12.
בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס ינואר 2018
13.
FORM REGARDING THE NUMBER OF PERSONS
14.
استمارة لتحديثعدد الأفراد
15.
Бланк заявления о количестве жильцов, проживающих на единице жилой площади, для выделения положенного количества воды на единицу жилой площади
16.
ለአንድ መኖሪያ ቤት የታወቀ የውኃ መጠን ለመመደብ የቤተሰብ ብዛት ማሳወቂያ ቅፅ