חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

16/2018 - הקטנת פחת המים באזורי מדידה

תאריך פרסום: 14/06/2018
תאריך אחרון להגשה: 17/07/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי הקטנת פחת המים באזורי מדידה.

17/2018 - הספקת מגופי פרפר טריפל-אקסצנטריים

תאריך פרסום: 14/06/2018
תאריך אחרון להגשה: 17/07/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז להספקת מגופי פרפר טריפל-אקסצנטריים בקטרים "32 ו-"36.

18/2018 - הנחת קווי ניקוז בשכונת א-טור

תאריך פרסום: 14/06/2018
תאריך אחרון להגשה: 17/07/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז לביצוע עבודה להנחת קווי ניקוז בשכונת א-טור בירושלים (רח' אלג'ארס ורח' ואדי עבדאללה).

19/2018 - הספקת מכסים ורשתות לתאי בקרה - ביוב וניקוז

תאריך פרסום: 14/06/2018
תאריך אחרון להגשה: 17/07/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז להספקת מכסים ורשתות לתאי בקרה במערכות הביוב והניקוז.

20/2018 - חיבור צרכנים לרשת הביוב העירונית (מסגרת)

תאריך פרסום: 14/06/2018
תאריך אחרון להגשה: 17/07/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז מסגרת לביצוע עבודות חיבור צרכנים לרשת הביוב העירונית.

21/2018 - בניית מלכודת אבנים במאסף ביוב "גילה-שרפאת"

תאריך פרסום: 14/06/2018
תאריך אחרון להגשה: 17/07/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז לבניית מלכודת אבנים במאסף ביוב "גילה-שרפאת" בירושלים (ליד "עין יעל").

22/2018 - החלפת קטע מאסף ביוב במנהרת השירותים "שורק"

תאריך פרסום: 14/06/2018
תאריך אחרון להגשה: 17/07/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז מסגרת לביצוע עבודה להחלפת קטע מאסף ביוב בקוטר 800 מ"מ במנהרת השירותים "שורק".
  • 1