חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

10/2018 - ניהול פרויקט הסדרת הטיפול בשפכי אגן קדרון

תאריך פרסום: 10/04/2018
תאריך אחרון להגשה: 10/05/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז להסדרת הטיפול בשפכי אגן קדרון

9/2018 - החלפת מערכות תאורה במתקנים ובמשרדים

תאריך פרסום: 29/03/2018
תאריך אחרון להגשה: 10/05/2018
החלפת מערכות תאורה במתקנים ובמשרדים

7/2018 - מתן שירותי גבייה.

תאריך פרסום: 25/02/2018
תאריך אחרון להגשה: 23/04/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי גבייה.
  • 1