חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טבלאות ותעריפים

בהתאם לקובץ תקנות 7912 שפורסם בתאריך 28.12.2017, תעריף המכירה הארצי הכולל (מים + ביוב) לא השתנה החל מיום 1.1.2018.

יש לציין כי התעריף למ"ק מים ירד והתעריף למ"ק ביוב עלה בהשוואה לתעריפים שהיו קיימים עד ליום 31.12.2017.

להלן התעריפים נכון לתאריך 1.1.2018:

1. התעריף לצריכה ביתית (מים + ביוב):

א. תעריף לכמות המוכרת (3.5 מ"ק לנפש לחודש): 5.595 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

ב. תעריף לכמות שמעבר לכמות המוכרת: 10.536 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

2. התעריף למ"ק ביוב (בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב): 2.430 ש"ח למ"ק לפני מע"מ (בהשוואה ל- 2.413 ש"ח למ"ק עד ליום 31.12.2017).

3. התעריף (מים + ביוב) לכל צריכה אחרת (מסחר, תעשיה, מלאכה, עסקים, מוסדות, בתי חולים, מקוואות, שירותים): 10.536 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

4. התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 9.636 ש"ח למ"ק.

5. התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 9.386 ש"ח למ"ק.

6. תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי מים עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 7.506 ש"ח למ"ק.

7. תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 7.256 ש"ח למ"ק.

8. תעריף הביוב לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי ביוב עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק בשנה: 2.130 ש"ח למ"ק.

9. התעריף (מים + ביוב) למוסד עירוני של הרשות המקומית: 8.533 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

10. תעריף מים שפירים לגינון ציבורי: 5.869 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

11. תעריף מים לנזילה סמויה בנכס : 6.071 ש"ח למ"ק (בהשוואה ל- 6.126 ש"ח למ"ק עד ליום 31.12.2017).

התעריפים עודכנו ב- SAP. מצ"ב קובץ הכולל את התעריפים המעודכנים.