חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טבלאות ותעריפים

בהתאם לקובץ תקנות 7830 שפורסם בתאריך 29.6.2017, תעריף המכירה הנמוך לכמות המוכרת עד 3.5 מ"ק לנפש לחודש ירד בשיעור של 14.53% החל מיום 1.6.2017. התעריף הגבוה (מים + ביוב) לא השתנה.

יש לציין כי התעריף למ"ק מים עלה והתעריף למ"ק ביוב לא השתנה בהשוואה לתעריפים שהיו קיימים עד ליום 31.5.2017 (החל מיום 1.7.2017 התעריף למ"ק ביוב בלבד עלה כמפורט להלן).

להלן התעריפים החל מתאריך 1.6.2017:

התעריף לצריכה ביתית (מים + ביוב):

א.      תעריף לכמות המוכרת (3.5 מ"ק לנפש לחודש): 5.595 ש"ח למ"ק לפני מע"מ 
         (בהשוואה ל- 6.546 ש"ח למ"ק עד ליום 31.5.2017).

ב.      תעריף לכמות שמעבר לכמות המוכרת: 10.536 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

 

  • התעריף למ"ק ביוב (בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב): 2.399 ש"ח למ"ק לפני מע"מ, עד ליום 30.6.2017. החל מיום 1.7.2017 התעריף למ"ק ביוב: 2.413 ש"ח למ"ק.
  • התעריף (מים + ביוב) לכל צריכה אחרת (מסחר, תעשיה, מלאכה, עסקים, מוסדות, בתי חולים, מקוואות, שירותים): 10.536 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.
  • התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 9.636 ש"ח למ"ק.
  • התעריף (מים + ביוב) לצרכן גדול של מים וביוב (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 9.386 ש"ח למ"ק.
  • תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי מים עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה: 7.537 ש"ח למ"ק.
  • תעריף המים לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק בשנה: 7.287 ש"ח למ"ק.
  • תעריף הביוב לצרכן גדול (למעט מוסד עירוני) בעד שירותי ביוב עבור כל כמות שמעבר ל- 15,000 מ"ק בשנה: 2.099 ש"ח למ"ק עד ליום 30.6.2017.
  • התעריף (מים + ביוב) למוסד עירוני של הרשות המקומית: 8.533 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.
  • תעריף מים שפירים לגינון ציבורי: 5.869 ש"ח למ"ק לפני מע"מ
  • תעריף מים לנזילה סמויה בנכס : 6.126 ש"ח למ"ק (בהשוואה ל- 6.147 ש"ח למ"ק עד ליום 31.5.2017).