חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse שירות לקוחותשירות לקוחות
דרכי התקשרות
טפסים
Collapse מידע ללקוח מידע ללקוח
Collapse איכות הסביבה בגיחוןאיכות הסביבה בגיחון
דו"חות פעילות איכות הסביבה
הסדרי נגישות
POWER
מידע בחירום
טבלאות ותעריפים
Collapse מידע על המיםמידע על המים
מקור המים בירושלים
מצגת המים בירושלים
כל מצגות הינשוף
שאלות ותשובות בנושא המים
בדיקת איכות המים
דוחות שנתיים
מדיניות אכיפה בגיחון
מידע על עבודות הגיחון
אגרות והיטלים לבניה ועבודות טכניות
Collapse אודות החברהאודות החברה
חזון הגיחון
Collapse יעדי החברהיעדי החברה
יעדי המים 2017
תקציב פיתוח ביוב וניקוז 2017
דבר המנכ"ל
תקני האיכות
Collapse חדשנותחדשנות
שיתוף פעולה עם חברת Takadu
שיתוף פעולה עם חברת Stream control
פרטי החברה
מכרזי כוח אדם
סרטון הגיחון
Collapse מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכשמכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש
מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש
תוצאות מכרזים
ספקים יחידים
צור קשר
מפרטים טכניים
צור קשר
חירום
סביבה אישית
Collapse ביוב וניקוז ביוב וניקוז
תקציב 2017 ביוב וניקוז
מכוני טיהור שפכים
Collapse שפכי תעשיהשפכי תעשיה
כללי המים - תקנות 7021
מצגת שפכי תעשייה
הערכות לשנים 2017-2018
דוח ממצאי בדיקה לפי רבעונים / שנים
סיכום לשנת 2013
מפרט טכני לביוב וניקוז
הסברים בנושא תיעול
ניקוז
Collapse מהו ביובמהו ביוב
תשתית הביוב
אחזקת רשת הביוב הפרטית
Collapse מבנה האגף לביוב ולניקוזמבנה האגף לביוב ולניקוז
המחלקה הטכנית לביוב ולניקוז
המחלקה לאחזקת ביוב וניקוז
מחלקת רשת פרטית
שירות לקוחות ביוב וניקוז
טקסט להודעת חירום
יצירת קשר
Collapse מיםמים
Collapse מערכת אספקת המיםמערכת אספקת המים
מקור המים
מערכת ההולכה
פיתוח רשת המים
Collapse איכות המיםאיכות המים
בדיקת איכות המים
דו"חות איכות המים
שאלות ותשובות
טופס בדיקת איכות המיים
Collapse חיסכון במיםחיסכון במים
חיסכון במים בבית
הורדת פחת המים ברשת העירונית
ירושלים ירוקה - רשת הקולחין
הודעות לתושב